img_20181116_081533.jpg

© Eva Bakalar Luftkugel /2018/Trinkhalme gestreift Æ 60 cm
© Eva Bakalar Luftkugel /2018/Trinkhalme gestreift Æ 60 cm